2011. augusztus 1., hétfő

Miért érdemes a keskeny úton járni?

"Van lelkiismeret az emberben, tehát létezik egy Isten a mennyben."

Létezik Sátán?
Amennyiben megtapasztaltad már a haragot, keserűséget, sértődöttséget, kegyetlenkedést, hazugságot, gyűlöletet, önzőséget, erőszakot, utálatot vagy akár csak egyet is ezek közül, akkor nem lehet kétséged e felől: a gonosz létezik és valóság.
Ha ismerős számodra a depresszió, a boldogtalanság, a céltalanság, a szenvedélyek bármely fajtája, a mértéktelenség, a beszűkülés, a nyugtalanság, a pótcselekvések bármelyike, az értékek nélküli kapkodós élet, akkor megint csak biztos lehetsz benne: mindezek egy tőről fakadnak! Az Isten nélküli élet ismertetőjegyei ezek. Mert ahol nincs az Isten, ott van jelen a Sátán! A Sátán által befolyásolt vagy már teljesen meg is kötözött ember életének részei ezek mind!

Jézus keményen és világosan fogalmaz ezzel kapcsolatban:
"Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja."

Amikor arról beszélünk, hogy minden ember bűnös, egyetlen dologra kell gondolnunk: az Istentől való elszakadásunkra. Ez maga a bűn. Az összes többi dolog (a fönt leírtak) mind ennek a következményei. A bűn annyira természetes része lett az életünknek, hogy alig ismerjük fel. Miért kell felismerni és Jézus előtt lerakni a bűneinket? Mert ezek választanak el Istentől, az ő békességétől, az Ő áldásaitól, a lelki kiteljesedéstől, a valódi boldog élettől!

De vizsgáljuk meg a másik kérdést is: létezik Isten?
Testvérem! Lehet, hogy még nem tapasztaltad meg, hogy létezik mélységes belső békesség, megnyugvás, céltudatos, másokért cselekvő, értékekben gazdag, teljes élet, mértékletesség, racionális, józan gondolkodás, boldog kiteljesedés, szeretet, megbocsátás, irgalom, őszinteség és igazságosság de biztatlak, hogy van egy nagyon keskeny út, amin járva ezek a kincsek valósággá válhatnak a te életedben is! Semmi sincs, ami  helyettesíthetné mindezt! Ezért érdemes rálépni erre az útra! Ezt a keskeny utat pedig Jézusnak hívják:

"Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet - válaszolta Jézus. - Senki sem juthat el az Atyához, csak általam."

Csak Jézuson keresztül juthatunk el Istenhez, és az általa nyújtott kincsekhez! Aki erre az útra rálép, annak nyilvánvaló lesz: Isten létezik. Kell e nagyobb bizonyosság mint a megtapasztalás? A keresztyén élet nem elméleti élet! Gyakorlatban is megélhető, megvalósítható, megtapasztalható! Ha nem így lenne semmi haszna nem lenne. Ha Isten kitaláció lenne és nem adná azokat a hatalmas dolgokat, amiket az Őt választó ember megkap, akkor sosem terjedt volna így a keresztyén hit és nem lett volna annyi mártírja sem. Pál apostol rálépett erre az útra és olyan tapasztalatokat szerzett az Istennel való élete során, amelyek mindet felül múltak. Ha nem így lett volna sosem írhatott volna ilyeneket:

"Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem."

Könnyű járni ezen az úton? A válasz az, hogy nem. De mindenképp megéri! Mert olyan mértékben teljesedik ki előbb a földi majd a túlvilági életünk, hogy azt el sem tudja képzelni az, aki nem lép rá erre az útra. A csodák megtapasztalhatók lesznek, érezhető lesz számodra, hogy sosem vagy egyedül, és tudni fogod, hogy térdre rogyva, alázatos szívvel bármikor szólhatsz Hozzá, mert Ő meghallgat:

"Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el."

Aki igazán gyönyörű kilátást szeretne az nem elégszik meg azzal, hogy keres egy nagy dombot. Megmássza a legmagasabb hegyet! Nem számít a fáradság, mert mindenért kárpótol a látvány! Mi se elégedjünk meg azzal, hogy sokféle programokkal, családi események sorozatával, érdekes hobbikkal színesítjük életünket. Ezek kellenek, de ha nem szánsz időt Istenre, ha nem csendesedsz el naponta, akkor végleg lemaradsz. Az életről! Mert itt kezdődik a valódi, tartalmas élet! Amikor elkezded a végtelen Isten jellemét megismerni! Elkezded megérteni, hogy mi is lehet a terve a te életeddel! Megvallod neki a felismert bűneidet és megtapasztalod: szabadabb lettem, nem az embereknek, hanem Istennek tartozom számadással! Akiről pedig tudjuk, hogy

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól."

Már csak 1 kérdés maradt: hogyan kell rálépnem a keskeny útra? Mi az én dolgom? A válasz meglepően egyszerű. De e nélkül lehetetlen a dolog: nap mint nap legalább 30 percre teljesen el kell hogy csendesedjen az életed. Se család, se telefon, se tv. Semmi. Csak a csend, az Isten igéje és te. Az Újszövetség olvasásával kezd! Keveset olvass és sokat gondolkozz rajta! Egy-egy résznél bátran fordulj Istenhez imában: "Uram, ha szeretnéd, hogy közelebb kerüljek hozzád, ha szeretnéd, hogy jobban megértsem a Te dolgaidat, ha szeretnéd, hogy hitben erősödjek, kérlek tedd világosabbá ezt az igeszakaszt, hogy megismerhesselek Téged, a létező egy igaz Istent és hogy megérthessem mit szeretnél közölni velem most a Te igéd által. Köszönöm. Ámen." Ennyi a te részed kezdetben. A többit Isten kimunkálja benned!

Ahogy a Mai Ige c. lap mai üzenetében is olvashatjuk: A Biblia olvasása megváltoztat minket. Legbensőbb értékeink átformálódnak, békesség tölti el a lelkünket, öröm fakad fel a szívünkből. „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait”. Bibliádban találod a válaszokat, melyekre szükséged van, legyen hát a bibliaolvasás mindennapi életed része!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése