2012. június 25., hétfő

Elakadva...

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. (Zsidókhoz 11,6)
 
Kedves testvérem, ha azt tapasztalod, hogy 
 • nehezen mennek a dolgaim
 • nem találom a páromat
 • problémák vannak a házasságomban
 • összetűzések nehezítik a munkahelyi kapcsolataimat
 • nem találom a helyem a világban
 • homályosan és sötéten látom a jövőt
 • nem jutok 5-ről a 6-ra
akkor érdemes átgondolni a következő kérdéseket:
 • Ismerem e Isten akaratát az életemre nézve?
 • Élő, azaz napi szintű kapcsolatom van az Úrral?
 • Jézus ilyen anyának, feleségnek, apának, férjnek, szomszédnak, kollégának szeretne látni?
 • Van e hatása a keresztyén életemnek a környezetemre?
 • Elköteleztem e magam teljesen Istennek?
 • A megtérésem óta változott e valami a hitemben, az Istennel való kapcsolatomban? 
 • Aktív tagja vagyok e egy gyülekezetnek?

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (János 14,1)

Ha úgy érzed, nem tudsz minden kérdésre olyan választ adni, amely békességgel töltene el, akkor érdemes átgondolni: hol tartok a hit útján? A hit sajátossága, hogy amikor megszületik valaki szívében, mindig parányi. De az is jellemző rá, hogy képes a növekedésre. Olyan mint egy csecsemő: születésekor gyenge, védtelen, kicsiny DE, ha jól tápláljuk képes a növekedésre. 

Az Úr ezt válaszolta: "Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben - az engedelmeskedne nektek." (Lukács 17,6)

A Jézus Krisztus igazságán alapuló hit valódi és kézzel fogható megoldást kínál a fönti nehézségeinkre. Ezért kulcsfontosságú, hogy növekedjünk ebben a hitben. Csak így kaphatjuk meg Isten gazdag áldását a földi életünkre és a mennyei polgárjogot az örök élethez.

Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. (Márk 16,16)

Ha kevés a hited, kérd Jézust, hogy növelje azt!

Jézus ezt mondta neki: "Ha lehet valamit tennem? - Minden lehetséges annak, aki hisz." Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: "Hiszek, segíts a hitetlenségemen!" (Márk 9,23-24)
 

Ha egy 4 lábú asztal egyik lába hiányzik, akkor elkezd billegni, ha kettő, már fel is borul. Keresztyén életünk és hitünk is hasonló egy ilyen asztalhoz, ahol a 4 láb a következő:
 1. Isten megismerése a Biblia olvasása által
 2. Isten megszólítása imádságban
 3. Gyülekezeti élet, szeretetközösséghez való tartozás
 4. Szolgálatok: ahol egymás terhét hordozhatjuk 

"Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." (Márk 1,15) 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése