2014. április 17., csütörtök

Húsvéti reménység

Talán nem túlzás azt állítanunk, hogy az egész evangélium Krisztus feltámadásán "áll vagy bukik".
Pál szavaiból mindez világosan látszik:

Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. (1Kor 15,17)

Ha tehát Jézus nem támadt volna fel a halálból, az egész keresztyénség szánalomra méltó üres vallás lenne:

Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. (1Kor 15,19)

De jó tudni, hogy Ő feltámadott és él,

...mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. (Apcsel 2,24)

És azt is jó látni, hogy miként 2000 évvel ezelőtt fontos volt Neki, hogy övéi közül senkiben se maradjon kétség feltámadása felől, ugyanúgy napjainkban is eloszlatja a kételyeket minden egyes "barátjában"! Nála az "egy" is sok, ha valamely tanítvány Megváltója iránti hite, bizalma forogna kockán! Ilyenkor Ő jön, megáll mellettünk és szavaival új erőt ad:

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14,1)
Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. (Jn 14,29)

"...és ne légy hitetlen, hanem hívő." (Jn 20,27)

Az élet Ura így erősíti a mi gyönge hitünket ma is, hogy új reményre kapva, Tamással együtt mi is boldogan kiálthassuk:

"Én Uram, és én Istenem!" (Jn 20/28)Áldott Húsvéti készülődést kívánok!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése