2014. szeptember 28., vasárnap

Hitünkről röviden II.

- Biblia: legalább 39 írója van, több száz éven át íródik – mégis döbbenetesen következetes egész! Benne minden az emberiség megváltására és megváltójára, Krisztusra mutat. Emberek írták, de a szerző Isten. A teljes írás Istentől ihletett. Tehát a Biblia minden szava igaz. Azért igaz minden szava, mert Isten maga az igazság. A tökéletes igazság. Sosem hazudik. Sosem téved. Sosem ejt hibát!
Arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az ember elveszett állapotban van. Minden ember, aki csak erre a földre születik beleszületik ebbe az állapotba. Ebből csak Jézus által van szabadulásunk. Ha úgy halunk meg, hogy Őt nem ismerjük meg, akkor odaát végleg és végérvényesen elveszünk: Jézus nélkül ugyanis nincs bűneinkre bocsánat, így az Isten előtt bűneiért felelni nem tudó ember végzete a kárhozat.
A Biblia kijelentés: Isten jelentette ki magát nekünk, embereknek. Ezáltal tudhatjuk meg, hogy kicsoda valójában Isten, és ki az ember. Mi a bűn és milyen megoldást talált Isten a bűnbe veszett ember megmentésére.

- Beszéltünk róla, hogy miből látszik az: van Isten. Bolygónk természeti szépségei, a biológiai élet komplexitása egy mindenekfelett álló intelligenciára utal. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy micsoda a lélek? Micsoda az emberi érzés, a gondolat? Ezek a semmiből nem jöhettek létre!

- Hol van Isten?
* Ha e mögött a kérdés mögött az van, hogy létezik e Isten, hiszen ha létezne látnánk, akkor ilyen alapon se érzelmek, se gondolatok, sőt az emberi értelem sem létezik. Mert megfoghatatlan. Be kell lássuk tehát, hogy létezik egy olyasfajta valóság, amely az öt érzékszervünkkel nem tapasztalható meg. Ilyen pl. az elektromos áram is. Nincs íze, szaga, tapintása, hangja, nem is látszik. De attól még létezik. Onnan tudjuk, hogy ezek léteznek, mert képesek valami olyan dolgot tenni, amely már megtapasztalható. Áram hatására a lámpa felgyullad, minden kézzel fogható emberi alkotás gondolatok eredménye. Ugyanígy a láthatatlan Isten az Ő Szentlelke által olyan változásokat képes elvégezni az emberek életében, amelyek nagyon is észrevehetők, megtapasztalhatók.
* Isten a végtelen dimenziós térben van jelen. Mi a legfeljebb 4 dimenziónkkal ebből csak keveset tapasztalunk. Azért, mert a 4 dimenzió csak egy végtelenül kicsi részhalmaza annak a dimenziónak, amiben Isten lakozik. Vegyünk egy papírlapot és annak a síkját (2 dimenzió). A „síklakók” el sem tudják képzelni, milyen lehet a 3 dimenziós tér. Ha egy gömb átmegy ezen a síkon, ők csak annyit tapasztalnak, hogy egy pont majd egyre nagyobb körök, majd egyre kisebb körök, majd ismét egy pont halad át az ő világukon. A valóságot tapasztalták? Részben! Annak csak egy kicsiny szeletét! Világunkban mi is csak egy keveset ismerhetünk meg Istenből. Ő valójában mérhetetlenül több annál, mint amit mi érzékelünk Belőle. Annyit érzékelünk csupán, amennyit Ő megenged nekünk! De ez mindenkor elegendő ahhoz, hogy felismerjük az Ő létezését! Teljességében odaát fogjuk megismerni Őt.


Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Márk 2/5

 • Nem az a legrosszabb, ami velünk történhet, hogy elveszítjük a testi egészségünket vagy a biológiai életünket.
 • Jézus első sorban a halálos lelki állapotunkra kínál megoldást: ez a fajta gyógyulás mindennél fontosabb!
 • Minden ember lelkileg halott Isten előtt. Ezen az állapotunkon csak maga Isten tud segíteni.
 • Olyanok vagyunk mit a vágott virág: egy darabig szép, de már régen nem él… később teljesen elszárad.
 • Lelki halálunk oka a bűn.
 • A bűn nem más, mint az Istentől való elszakítottság állapota, lázadás Isten ellen. Nem akarunk Vele kapcsolatba lenni. Úgy gondoljuk, mi képesek vagyunk jól és helyesen élni és elhisszük, hogy nincs Rá szükségünk. Elhisszük, hogy legalább olyan bölcsek vagyunk mint Ő. Sőt, nagyobbak vagyunk mit Ő. Engedetlenek vagyunk. Ezek jelentik azt, hogy bűnösök vagyunk.
 • Az ember tehát bűnös és emiatt követ el bűnöket. (Nem fordítva!) Emiatt gyarló, önző, egoista, kegyetlen stb.
 • Isten nélkül az ember képtelen megtalálni a helyes utat, így egyre másra csak vétkezik. Helyzete egyre rosszabb.
 • Minden vétek, bűn, amit elkövetünk, Istent sérti, hiszen Ő a szentséges bűn nélküli Teremtő. Ő minden létező dolog végső oka.
 • Ezért a bűnöket csakis annak van joga megbocsátani, aki a sértett, tehát Istennek.
 • Ezért vannak felháborodva az írástudók, hogy miképp mondhatja valaki, hogy megbocsáthatja a bűnöket, hiszen ezt csak Isten teheti meg. Ebben igazuk van. Arra viszont vakok, hogy lássák, Jézusban Isten jelent meg a földön!
 • Isten a bűnös emberen Jézus Krisztus által tud és akar segíteni. Senki és semmi más nem adatott nekünk embereknek a lelki halál, a bűn, az Istentől való elszakítottságunk megoldására, egyedül Krisztus! Őt kell tehát megismernünk!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése